Σάββατο, 25-ΝΟΕ-2017, 6:32 AM
Welcome Ξωτικό | RSS


Βασικές Αρχές της Θρησκείας

ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (η Ολική, η Ολόκληρη, η Ακέραια, η Πλήρης Συνείδηση) Είναι η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, Εντός της Οποίας και Διά της Οποίας είναι «ΔΥΝΑΤΗ» κάθε «υποκειμενική» και «αντικειμενική» κατάσταση.
«Κάθε Συνείδηση» Είναι ΑΥΤΗ Η ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Η «εμμονή» στην «διαφοροποίηση» οδηγεί στην «χωριστικότητα», στην «ατομικότητα», οδηγεί στην «σχετική», πλασματική πραγματικότητα.
Η «απόρριψη» της «ατομικότητας», της «χωριστικότητας», της «διαφοροποίησης», μας «επαναφέρει» στην ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Είναι Αντικειμενική Κατάσταση, είτε έχουμε επίγνωσή της είτε όχι: Είναι το «Απόλυτο Είναι», η Ύστατη Πραγματικότητα, η Ελευθερία, η Μακαριότητα: Είναι το Βασίλειο του Θείου. Το Βασίλειο του Θείου είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο.
Ονομάζουμε Αυτή την Κατάσταση του Θείου, το Βασίλειο του Θείου, με το Όνομα «ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σαν Δυνατότητα της Συνείδησης, σαν Δυνατότητα που μπορεί να πραγματοποιήσει «Κάθε Συνείδηση», σαν Δυνατότητα εντός της οποίας και διά της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί «Κάθε Συνείδηση», σαν Δυνατότητα Θείας Ζωής.

Η Βίωση της Απόλυτης Πραγματικότητας είναι μια Εμπειρία που Υπερβαίνει τους κόσμους: Είναι Εμπειρία Υπερβατική, πέρα από την νοητική διαδικασία και γνώση, πέρα από την αισθησιακή δραστηριότητα, πέρα από το βιολογικό, υλικό, βίωμα.
Ονομάζουμε Αυτή την Υπερβατική Εμπειρία της Θείας Κατάστασης, που Υπερβαίνει την νόηση με το ίδιο Όνομα «ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σαν Δυνατότητα Εμπειρίας του Θείου, σαν Δυνατότητα Εξέλιξης της Συνείδησης, σαν Δυνατότητα Τελείωσης της Συνείδησης, σαν Δυνατότητα Θέωσης, (Δυνατότητα που έχει πραγματοποιηθεί ιστορικά, από διάφορους ανθρώπους, σε διάφορες εποχές και τόπους).
Στην διάρκεια της ιστορίας έχει συσσωρευτεί μια τεράστια γνώση, εμπειρία, σχετική με το ΟΝ, την Τελείωση του ΟΝΤΟΣ, κλπ.: Θρησκείες, Φιλοσοφίες, κλπ. Όλα αυτά, οι θρησκείες, κλπ., που παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές, αποτελούν την κοινή κληρονομιά του ανθρώπινου είδους.
Ονομάζουμε Αυτή την Συσσωρευμένη Γνώση, Εμπειρία, για την Πραγμάτωση της Θείας Κατάστασης, με το ίδιο Όνομα «ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σαν Δυνατότητα Μιάς Γενικής Θεωρίας της Θρησκείας.

Τα Όντα (είτε είναι όντα των αόρατων κόσμων, είτε άνθρωποι του υλικού κόσμου) που Βιώνουν την Απόλυτη Πραγματικότητα «βρίσκονται» στο Βασίλειο του Θείου: Βιώνουν το Θείο, την Υπερβατική Πραγματικότητα, την Ελευθερία, την Μακαριότητα. Όλα αυτά τα Όντα αποτελούν  Μια Ιερή Κοινότητα (άσχετα αν επικοινωνούν εξωτερικά  μεταξύ τους, ή όχι).
Ονομάζουμε Αυτή την Κοινότητα των Όντων που Βιώνουν Αυτή την Κατάσταση του Θείου με το ίδιο Όνομα «ΟΛΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σαν Δυνατότητα Μιας Ιερής Κοινότητας, Ανοιχτής σε Όλους, εντός της οποίας έχουν Όλοι την Δυνατότητα να Βιώσουν Αυτή την Θεία Κατάσταση και να «μοιραστούν» Αυτή την Εμπειρία και με άλλα όντα.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που Μέσα Της εκδηλώνονται όλες οι υποκειμενικές και αντικειμενικές καταστάσεις. Έτσι η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Είναι ταυτόχρονα Κάτι Ξέχωρο, Καθαρό Αιώνιο, Απέραντο, χωρίς Αρχή και Τέλος και ταυτόχρονα Αποτελεί το Υπόβαθρο για κάθε υποκειμενική και αντικειμενική κατάσταση. Ενώ  Ξεχωρίζει από κάθε άλλη κατάσταση ταυτόχρονα Σχετίζεται και Υποστηρίζει κάθε άλλη κατάσταση.
Τα Όντα που Βιώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σε όποια αντικειμενική κατάσταση κι αν βρίσκονται (σε όποιο πεδίο δηλαδή, σε όποιο κόσμο κι αν εκδηλώνονται) είναι σε Επαφή με την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Βιώνουν την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ κι όχι τις δευτερογενείς εκδηλώσεις κι είναι σίγουρο ότι εγκαταλείποντας τον εξωτερικό κόσμο θα συγχωνευτούν Με το ΑΠΟΛΥΤΟ.
Όλα τα Όντα λοιπόν, σε όλους τους κόσμους, που Βιώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Βιώνουν το ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ όλων των καταστάσεων, την ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αυτή η ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που μπορούν να Βιώσουν όλα τα Όντα, σε όποιο κόσμο κι αν εκδηλώνονται εξωτερικά είναι ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. Το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ είναι λοιπόν Μία Πνευματική Κατάσταση που μπορούν να Βιώσουν τα Όντα, άσχετα αν εκδηλώνονται στο νοητικό, στο ενεργειακό, ή στο υλικό πεδίο.
Τα Όντα που Βιώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, άσχετα από τον εξωτερικό κόσμο στον οποίο εκδηλώνονται, Ζουν ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ κι Αποτελούν ΜΙΑ ΙΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Ζουν έξω από τον χρόνο, έξω από τον χώρο κι ας εκδηλώνονται ταυτόχρονα και μέσα σε κάποιο εξωτερικό κόσμο.
Υπάρχουν πάντα Όντα που Βιώνουν την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, όλες τις στιγμές, κι αυτή την στιγμή του χρόνου στο υλικό πεδίο. Το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ήταν, είναι και θα είναι πάντα, εδώ, τώρα, πέρα από όλους τους κόσμους και μέσα σε όλους τους κόσμους.
Η Είσοδος στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ είναι Βίωμα, Εμπειρία, Πραγμάτωση. Εισέρχεται κάποιος σε Αυτή την Κατάσταση Βιώνοντάς Την. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπούμε Εδώ, ούτε ακολουθώντας κάποια θρησκεία, ούτε υιοθετώντας κάποια πίστη, ούτε τηρώντας κάποιο τυπικό, ούτε ομολογώντας κάποια θέση. Το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ δεν έχει καμία σχέση με τις κοσμικές θρησκείες και εκκλησίες.

Όποιος Βιώνει Αυτή την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μιλά εκ μέρους αυτής της κατάστασης και της ιερής κοινότητας αυτών που βιώνουν αυτή την κατάσταση. Κανένας βέβαια δεν έχει καμιά αποκλειστικότητα. Το ΘΕΙΟΝ  δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Όποιος μιλά, μιλά εκ των έσω κι όχι από κάποια προσωπική αντίληψη. «Εμείς την ΑΛΗΘΕΙΑ που γνωρίζουμε μιλάμε κι αμαρτία δεν έχουμε, κι όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ακούει»…  
Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 340
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!