Σάββατο, 25-ΝΟΕ-2017, 6:32 AM
Welcome Ξωτικό | RSS


Ιστορία των θρησκειών

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
Μεταφυσική, στην θεωρητική της διάσταση, (και πέρα από τις όποιες άλλες διαστάσεις της) είναι μια «ερμηνεία»  της Οντότητας που βιώνουμε. Η Οντότητα που βιώνουμε ταυτίζεται με το ΟΛΟΝ (ΕΙΝΑΙ) ή θεωρείται «εν-δυνάμει ΟΛΟΝ (στο Οποίο αναφερόμαστε και προς το Οποίο τείνουμε και στο Οποίο Ολοκληρωνόμαστε).

Το ΟΛΟΝ, η Καθαρή Αντίληψη του ΕΙΝΑΙ, η Ολοκληρωμένη Αντίληψη του ΕΙΝΑΙ, η Πραγματικότητα, είναι Αντίληψη Αιώνια, Αμετάβλητη, που εκδηλώνεται αυτή τούτη την στιγμή σαν Αιώνιο Τώρα που ρέει συνεχώς. Πραγματικότητα είναι μόνον η στιγμή του Τώρα, σαν μια προβολή. Ό,τι συντελέσθηκε δεν υπάρχει πια αλλά θεμελιώνει και τροφοδοτεί το παρόν που με την σειρά του χτίζει την επόμενη στιγμή. Η αντίληψη αυτής της «συνέχειας θεμελιώνει την έννοια του «χρόνου» Όμως ο χρόνος σαν μνήμη ή σαν οραματισμός, φαντασία, του μέλλοντος, δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο γεγονότα που συντελέσθηκαν και τα οποία καλούνται στην Συνείδηση με την διάσταση του χρόνου, σαν παρελθόν κι ακόμα υπάρχουν υποθέσεις περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς με την διάσταση του χρόνου, σαν μέλλον.

Όταν δεν υπάρχει Αντίληψη της Πραγματικότητας, Αντίληψη της Οντότητας σαν ΟΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ, Καθαρή Συνείδηση, Άδεια, Αιώνια, Αμετάβλητη, κλπ., υπάρχει αντίληψη της Οντότητας σαν «είναι-τι» (περιορισμένη συνείδηση, εγώ, κλπ).

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Σε αυτή την περίπτωση η Οντότητα (Συνείδηση) βρίσκεται σε μια «δραστηριότητα», «διαδικασία». Πρόκειται για μια αντιληπτική διαδικασία από εδώ πηγάζουν όλες οι νοητικές καταστάσεις, κλπ. Η νοητική κατάσταση «ενδυναμώνεται» κι έτσι προκύπτει ένα νέο πεδίο ύπαρξης. Ή ενδυναμωμένη νοητικότητα προβάλλεται σε ένα «αντικειμενικό» (υλικό) πεδίο.

Όλες αυτές οι καταστάσεις της Οντότητας μέσα σε αυτή την διαδικασία είναι αντιληπτικές διεργασίες κι όχι απόλυτες ξεχωριστές πραγματικότητες. Είναι φανερό ότι από την στιγμή που η συνείδηση βρίσκεται μέσα στην διαδικασία η «ερμηνεία» της Οντότητας διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση που βιώνουμε. Έτσι προκύπτουν διάφορες ερμηνείες διαφορετικά μεταφυσικά συστήματα, (στο χώρο της φιλοσοφίας και της θρησκείας), πολλές προοπτικές του βιώματος της πραγματικότητας

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Θεωρητικά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες κι έχουν καταγραφεί κατά καιρούς μέσα στην ιστορία.

1) H Συνείδηση «μόνο» Υπάρχει: Καθαρό Είναι, Άπειρο, Άμορφο, Αιώνιο, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο…  Ό,τι «αναδύεται» μέσα στην Συνείδηση υφίσταται με τους όρους και μέσα στα όρια της Συνείδησης, σαν «φαινόμενο», δεν υπάρχει «έξω» από την Συνείδηση: το «αντικειμενικό» είναι απατηλό… Η Άμεση Βίωση της Απόλυτης Πραγματικότητας, της Μόνης Πραγματικότητας, είναι «δυνατή» όταν «απορρίπτεται» το «αντικειμενικό», σαν «απατηλό»…

2) Η Συνείδηση (το Έσω) είναι πάντοτε σε κάποια «σχέση» με το αντικειμενικό (το έξω), που μπορεί να «θεωρείται» σαν δημιούργημα της Συνείδησης, σαν μια άλλη πραγματικότητα, ή σαν κάτι πραγματικά αντικειμενικό… Η Αυτοσυγκέντρωση «ορίζεται» σαν Βίωση του Έσω, της Εσώτερης Ουσίας, σαν το ξεπέρασμα της τάσης προς τα έξω, της αναγνώρισης του έξω σαν αληθινού…

3) Το Απόλυτο, Καθαρή Συνείδηση, Αιώνια, Απέραντη, Ελεύθερη, Ολοκληρωμένη, θεωρείται  σαν Αρχή, Ουσία του Παντός και των πάντων, Βαθύτερη Ουσία των όντων… Το Απόλυτο Είναι  η Πραγματικότητα, ενώ κάθε άλλη πραγματικότητα που αναδύεται μέσα στην «Άπειρη Συνείδηση» «θεωρείται» σαν δευτερογενής εκδήλωση της Ύπαρξης… Η Βίωση του Απολύτου ονομάζεται «Διαλογισμός»… και είναι η Εμπειρία του «Αιώνιου Τώρα που εμπεριέχει τα πάντα»… (το ξεπέρασμα των «δευτερογενών» εκδηλώσεων της Ύπαρξης)…

Σε όλες τις θρησκείες η Πραγματικότητα, που «ορίζεται» σαν «Όλον», «Απροσδιόριστο», «Θεός», «Συνείδηση», «Καθαρό Είναι», κλπ. αποτελεί Ύστατη Συνειδητή Αρχή, Αρχή και Κέντρο Αναφοράς κάθε φαινομένου, Ύστατη Ουσία κάθε ύπαρξης…          

Η «Ύστατη Συνειδητή Αρχή» και το «ον» είτε «ταυτίζονται», είτε «είναι της ίδιας φύσης»…

Η Βίωση της Πραγματικότητας αποτελεί στόχο κάθε πνευματικής εξέλιξης και προσπάθειας… Όλες οι Πρακτικές «συγκλίνουν» στο να εξαλείψουν από την Συνείδηση όλες τις σχετικές αντιλήψεις, δευτερογενείς δραστηριότητες, κλπ… Όταν η Συνείδηση «μείνει» «Καθαρό Είναι» Βιώνεται η πραγματικότητα…
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
Στην διάρκεια της Ιστορίας ο άνθρωπος υιοθέτησε δύο βασικές φιλοσοφικές, θρησκευτικές, στάσεις. Είτε θεώρησε το ΕΙΝΑΙ σαν την Πραγματικότητα και ταύτισε το υποκείμενο, την προσωπική ύπαρξη με το ΕΙΝΑΙ, είτε θεώρησε την προσωπική ύπαρξη σαν άμεση δεδομένη πραγματικότητα. Στην πρώτη περίπτωση, που θεωρεί το ΕΙΝΑΙ σαν την μόνη Πραγματικότητα, απορρίπτει όλες τις διαφοροποιήσεις της συνείδησης που συνιστούν την προσωπική ύπαρξη, το νοητικό ρεύμα, την ροή της εμπειρίας, σαν απατηλές κι έτσι βιώνει το ΕΙΝΑΙ. (Παράδειγμα το Αντβάιτα Βεδάντα) Στην δεύτερη περίπτωση που θεωρεί την προσωπική πραγματικότητα σαν την άμεση δεδομένη πραγματικότητα, θεωρεί ότι αυτή η προσωπική ύπαρξη είναι εν δυνάμει ΕΙΝΑΙ, Θεότητα, κλπ. Για να βιώσει Αυτή την Ύστατη Πραγματικότητα, το Αληθινό Είναι, την Θεία Ουσία, πρέπει να υπερβεί όλες τις προσωπικές αντιλήψεις, το νοητικό ρεύμα, την ροή της εμπειρίας. (Παράδειγμα ο Βουδισμός Θεραβάντα που δέχεται την ροή της προσωπικής ύπαρξης σαν άμεση πραγματικότητα θεωρεί σαν Ύστατη Πραγματικότητα το Νιρβάνα. Ο Χριστιανισμός που δέχεται την προσωπική ύπαρξη, την προσωπική ψυχή, σαν την άμεση πραγματικότητα, θεωρεί σαν Ύστατη Πραγματικότητα την Θεότητα, που βιώνουμε όταν ξεπεράσουμε το ψυχονοητικό ρεύμα. Ο Υπαρξισμός που δέχεται το είναι (την ύπαρξη) σαν την άμεση πραγματικότητα θεωρεί ότι η Ύστατη Πραγματικότητα είναι το Αληθινό Είναι που βιώνουμε όταν ανυψωθούμε πάνω από τις υπαρξιακές διαδικασίες).

Στην πραγματικότητα η Μόνη Πραγματικότητα είναι το ΕΙΝΑΙ που ταυτίζεται με το ΝΟΕΙΝ (την Αντίληψη της ύπαρξης), που ταυτίζεται με το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. Βιώνουμε εξ’ αρχής και διαπαντός το ΕΙΝΑΙ (ακόμα κι όταν απωθείται στο βάθος της ύπαρξης). Όλα τα άλλα είναι απλώς παιχνίδια της νοητικής δραστηριότητας. Οι θεωρίες περί του ΕΙΝΑΙ, περί της προσωπικής ύπαρξης, περί του ταυτισμού τους, διαφοροποίησής τους, περί εξέλιξης, περί επίτευξης, περί άγνοιας, κλπ., όλα είναι παιχνίδια της νοητικής δραστηριότητας. Αυτή είναι η Υπέρτατη Γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος. Τελικά υπάρχει μόνο Μία Πραγματικότητα, το ΕΙΝΑΙ, η Φώτιση, η Αντίληψη της Πραγματικότητας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο (ούτε πτώση, ούτε επίτευξη, τίποτα).
 
Η ΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Η Συνείδηση Είναι Μία, Άπειρη, Ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς. Δεν έχει σημασία αν θα  Ονομάσουμε Αυτή την Μία Πραγματικότητα Ασαμσκρίτα, Βράχμαν, Ταό, Γου-χσιν, Έιν Σοφ, Θεό, Αλλάχ, Αγαθόν, Ένα, ή κάπως αλλιώς.

Η Συνείδηση Είναι Μία. Το Ένα, το Παγκόσμιο και η ατομικότητα ( εγώ, αυτός, εμείς, κλπ.) είναι βαθμίδες αντίληψης, επίγνωσης της Συνείδησης κι όχι κάτι το εξωτερικό, αντικειμενικό. Η «αυτεπίγνωση» της Συνείδησης (το αν έχει επίγνωση ότι είναι το Ένα ή είναι κάτι άλλο, δηλαδή η βαθμίδα επίγνωσης που βρίσκεται) δημιουργεί την αντίληψη της Συνείδησης για την Σχέση Της με το Όλον και επιβάλει την δράση που θα την οδηγήσει πίσω στην Αντίληψη της Άπειρης Φύσης Της, στην Πλήρη Επίγνωση στην Αληθινή Αυτεπίγνωση. Όταν η Συνείδηση δεν έχει αντίληψη της Άπειρης Φύσης Της και είναι σε σύγχυση και θεωρεί ότι είναι κάτι διαφορετικό θα πρέπει να βρει τρόπο να ξεπεράσει αυτή την αντίληψη και να φτάσει στην Πλήρη Αντίληψη, στην Αφύπνιση.

Η Συνείδηση Είναι Μία και κάθε συνείδηση είναι η Μία Συνείδηση. Όλες οι θρησκείες διδάσκουν αυτόν τον Μυστικό Δεσμό ανάμεσα στην συνείδηση και το Όλον και όλες οι θρησκείες κηρύσσουν  ότι πρέπει η Συνείδηση να ξεπεράσει την αντίληψη της χωριστικότητας από το Όλον για να αναδυθεί προς το Όλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εσωτερικά με την αφύπνιση, με την μεταβολή της επίγνωσης, με το ξεπέρασμα της σύγχυσης, του νοητικού αποπροσανατολισμού και του σφάλματος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Σε όλες τις θρησκείες, το ντυάνα, το τζνάνα, το γιόγκα, το ζεν, η προσευχή, η θεωρία, κλπ, δεν έχει άλλο στόχο παρά να μας οδηγήσει στην Επίγνωση της Φύσης της Μίας Συνείδησης ξεπερνώντας την σύγχυση, την ατομικότητα του διαχωρισμού, την υποκειμενική αυταπάτη. Αντικειμενικά η Συνείδηση Είναι Μία.

Η Βίωση της Πραγματικότητας, δηλαδή της Εσώτερης Φύσης μας (με την Οποία ταυτίζουν ή στην Οποία αναφέρουν την συνείδηση όλες οι θρησκείες), που ορίζεται σαν Διαλογισμός, Γιόγκα, Προσευχή, κλπ., δεν είναι διαδικασία αλλά το τέλος των διαδικασιών μέσα στην ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Το Νιρβάνα είναι το σβήσιμο όλων των διαδικασιών της σχετικής ύπαρξης. Το Καϊβαλγία, το γιόγκα, είναι η απόρριψη εντός της συνείδησης (τσιττά) όλων των διαφοροποιήσεων (βρίττις). Η Θέωση (η Ένωση με τον Θεό) είναι δυνατή μονάχα όταν ο νους γίνει τελείως καθαρός τελείως σιωπηλός.

Στην Πρακτική της Επίτευξης υπάρχουν διάφορα στάδια Διαλογισμού:

1) Φώτιση, Επίτευξη, Πραγματικότητα

2) Απόρριψη της κοσμικής δραστηριότητας, τρία στάδια

3) Ξεπέρασμα της νοητικής λειτουργίας, τρία στάδια

4) Ξεπέρασμα του δυναμισμού

5) Ξεπέρασμα της υλικής δραστηριότητας
 
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Προϊστορικές Θρησκειακές Αντιλήψεις  (Θρησκείες της «Φύσης»)

Οι Θρησκειακές Αντιλήψεις των Ανθρωπίνων Φυλών  (Θρησκείες της «Απόκρυφης Δύναμης»)

Θρησκείες της Τρίτης Φάσης  (Θρησκείες του «Έλλογου»)

Θρησκείες της Τέταρτης Φάσης (Θρησκείες του Παγκόσμιου Πνεύματος)
 
Θρησκείες της Πέμπτης Φάσης  (Θρησκείες του «Είναι»)

Αρχαιοελληνική Θρησκεία

Πλατωνισμός

Νεοπλατωνισμός

Ερμητισμός

Γνωστικισμός

Αποκρυφισμός

Αστρολογία

Αντβάιτα Βεδάντα

Σαμκύα Γιόγκα

Ταντρισμός

Βουδισμός

Σουνιαβάντα

Γιογκακάρα

Αβαταμσάκα

Ζεν      

Θιβετανικός Βουδισμός

Ταοϊσμός

Ιουδαϊσμός ( Καμπάλα)

Χριστιανισμός ( Το Νηπτικό Ρεύμα)

Ισλαμισμός (Σουφισμός)
 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
 
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α) Ιστορικές Προϋποθέσεις

β) Περί του Ιδρυτή και της Διδασκαλίας του

γ) Εισαγωγή στα Ιερά Κείμενα – Ιερά Κείμενα

δ) Διδασκαλία των Ιερών Κειμένων
 
Β) ΙΣΤΟΡΙΑ
α) Γενική Ιστορία

β) Γραμματολογία

γ) Τέχνη
 
Γ) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
α) Διδασκαλία

β) Ιστορία των δογμάτων

γ) Ηθική

δ) Φιλοσοφία της θρησκείας

ε) Ψυχολογία της θρησκείας

στ) Κοινωνιολογία της θρησκείας
 
Δ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ
α) Λατρεία

β) Μύηση

γ) Ποιμαντική

δ) Ιεραποστολική
 
Ε) Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
   
Η Συστηματική Μελέτη των Θρησκειών, η λεπτομερής ανάπτυξη, θα κατέγραφε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αυτό όμως ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της Ιστοσελίδας. Στην συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες θρησκείες στα πιο ουσιώδη στοιχεία τους.
Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 340
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!